BONSUNA FOORUM

Bonsuna.com FOORUM => VARIA - kõik mis südamel ja ei sobi teistesse teemadesse => Topic started by: Draakon40/Esta Pilt on May 22, 2012, 14:37:01

Title: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on May 22, 2012, 14:37:01
Pakume osalemist
Suveülikooli tasuta avaloengul "Vaim ja väärtused" (osalemissoovist teatamine)
professor Peeter Torop
Tartus Jakobi 2 (Philosophicum), 1. augustil kell 16.00


Sporti armastavatele inimestele toimub

Tennisekool
11.06-31.07.2012

Toimumiskoht: Tamme tenniseväljak, Tartu
Õppejõud: Mart Polakene
Sihtrühm: algajad ja edasijõudnud mängijad
Eesmärk: mänguteooria ja -praktika omandamine
Kursuse täies mahus läbinu oskab kasutada õiget mängutehnikat.
Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 6 tundi juhendatavat tööd. Mängutehnikat õpitakse taseme kärgi moodustatud paaridena. Mänguajad ja tihedus on paari oma valida. Treener koos mängijatega väljakul.
Hind: 105 eurot
Sisu:
•   Tennise teoreetiline algõpetus
•   Mängupraktika
Nõuded lõpetamiseks: osalemine juhendatavates tundides (reketi laenutamise võimalus ka kohapeal)
Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620
Title: TÜ suveülikooli kursus spordiga tegelejatele, treeneritele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on May 13, 2013, 11:55:31
TREENINGUTE PLANEERIMINE JA LIHASHOOLDUS
23.08.2013

Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu
Õppejõud: Janno Jürgenson
Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, harrastus- ja võistlussportlased, kõik huvilised
Eesmärk: Anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi treeningprotsessi planeerimisest ning sealjuures taastumise ja lihashoolduse jälgimisest.
Kursuse täies mahus läbinu
•   oskab koguda, analüüsida ja kriitiliselt tõlgendada treeningutega seotud asjakohast informatsiooni;
•   oskab hinnata treeningkaval põhineva lihashoolduse sekkumise vajadust;
•   oskab n-ö treeningsekkumist kriitiliselt hinnata ja vajadusel mugandusi teha ning vajadusel katkestada;
•   oskab teha koostööd füsioterapeudi, treeneri või spordiarstiga.
Maht: 0,25 EAP (8 tundi)
Hind: 75 eurot
Sisu:
•   Treening kui treeningteraapia
•   Treeningkavadest vigade leidmine
•   Taastumise tähtsus ning mõjutamise võimalused (aeg, toidulisandid, massaaž, uni jne)
•   Lihashooldus treeningute ajal – kuidas ja millal kasutada?
•   Lihashoolduse põhikomponendid – venitamine, massaaž, teipimine – millal kasutada?
Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, iseseisva töö sooritamine
Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560
Title: Re: TÜ suveülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on April 16, 2015, 14:03:53
Suvel on Tartu Ülikooli Suveülikooli raames  tulemas rida spordi- ja tervisekursusi.


Sporditoodete ja -teenuste turundus, 26. august Alar Rikberg
Sporditurunduse ülevaade turunduselementide kaupa (toode, hind, koht, jaotustegevus)
Turunduse vajalikkus ja võimalused spordis
Hinnakujunduse alused spordis
Spordisponsorlus - vajaduste selgitamine, sponsorluspaketi koostamine ja esitlemine, läbirääkimised, lepingu vormistamine
Spordiürituse turundus, sh reklaamtegevus

Lihaskorseti tugevdamise ja rühi parandamise praktiline harjutusvara, 24. august, Taavi Truija. PRAKTILINE KURSUS saalis!
Kehahoiu visuaalne vaatlus.
Tugi- liikumisaparaadi stabiilsus ja mobiilsus.
Õlavöötme ja lihaskorseti funktsionaalse seisundi hindamine.
Harjutusvara kerekorseti arendamiseks, nn "vaagnalukk" ja selle rakendamine.
Tagaahela tähtsus ja harjutusvara.
Dünaamiline stabilisatsioon ja mobiilsus.
Lihaste hooldus.

Tervis ja psühholoogia, 6. august, Jarek Mäestu, Kariina Laas, Triin Kurrikoff
Kursus tutvustab tervisepsühholoogia aluseid ning annab ülevaate olulisematest tervisega seotud teemadest, nagu stress, toitumine ja liikumine:
1) Tervisepsühholoogia ja biopsühhosotsiaalne mudel.
2) Millised inimese omadused on seotud tervise ja pikaealisusega?
3) Stressitoitumine ja tervislik toitumine; Põhjamaade toitumissoovitused.
4) Kehaline aktiivsus, stress ja tervis. Erineva intensiivsusega kehaline aktiivsus ning selle mõju organismile.

Terves kehas terved geenid, 25. august, Lili Milani, Riin Tamm
1. Sissejuhatus geneetikasse: mis on geenid ja kuidas nad avalduvad
2. Geneetika ja haigused: mis on geneetiline eelsoodumus, millised faktorid mõjutavad haiguste avaldumist
3. Farmakogeneetika: kuidas mõjutavad geenid ravimite mõju varieeruvust indiviidide vahel
4. Geenitehnoloogia rakendused tänapäeva meditsiinis: kuidas kasutatakse praegu geenitehnoloogiat igapäeva meditsiinipraktikas, ja millised on tulevikusuunad.


Täpsem info ja registreerimine:
www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
Title: Re: TÜ suveülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on April 28, 2015, 12:12:45
24. augustil toimub Tartus praktiline koolitus saalis "Lihaskorseti tugevdamise ja rühi parandamise praktiline harjutusvara".
Läbiviijaks on võimlemise õppejõud ja treener Taavi Truija.
Taavi on siis ka bodyfitnessist Darola Kruusik treener.
 
Vajalik koolitus treeneritele, harrastajatele ja kõigile, kes peab lugu heast rühist ja tervisest.
Hea eneseanalüüsiks ja harjutusvara kokkupanekuks pidevaks endaga tegelamiseks.
 
Palju põnevaid harjutusi koos seletamisega.
Kehahoiu visuaalne vaatlus.
Tugi- liikumisaparaadi stabiilsus ja mobiilsus.
Õlavöötme ja lihaskorseti funktsionaalse seisundi hindamine.
Harjutusvara kerekorseti arendamiseks, nn "vaagnalukk" ja selle rakendamine.
Tagaahela tähtsus ja harjutusvara.
Dünaamiline stabilisatsioon ja mobiilsus.
Lihaste hooldus.
 
 
Täpsem info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee (https://www.is.ut.ee)...st?viit=4570428
 
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 09, 2015, 11:30:37
Talveülikooli raames on tulemas 2 spordikursust Tartus treeneritele, kehalise kasvatuse õpetajatele, sportlastele:
 
3. veebruar Motoorse võimekuse hindamine sportlastel. Helena Gapeyeva, Jaan Ereline, Mati Pääsuke
Motoorse võimekuse testid.
Reie-nelipealihase kontraktiilsete omaduste määramine.
Alajäsemete sirutajalihaste pingutuse- ja lõõgastusvõime määramine.
Hüppevõime määramine.
Keha tasakaalu testid.
 
Praktiline osa kinesioloogia laboris!
 
 
4. veebruar Meditsiiniline kontroll spordis. Eva-Maria Riso
Tervisekontrolli tähtsus.
Noorte ja vanemaealiste tervisekontroll.
Immuunsüsteem
Südamega seotud terviseprobleemid sportijatel.
Dopingainete kõrvalmõjud.
Levinumad sporditraumad.
 
Täpsem info ja registreerumine:
www.ut.ee.talveulikool (http://www.ut.ee.talveulikool)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: mp on December 09, 2015, 18:52:41

Kui võib, kasutan võimalust ja lisan ka Tallinna teavet siia

16.12 on kõik huvilised oodatud loengusse ERINEVAD TAASTUMISVÕIMALUSED SPORTLIKU PINGUTUSE JÄRGSELT, lektoriks Eesti üks tunnustatumaid füsioterapeute Lauri Rannama. Loengus saab ülevaate treeningu ja taastumise tasakaalust, milliseid eneseanalüüsi vahendeid kasutada, et teada kas treenida rohkem või taastuda pikemalt. Kas ja mis võimalused on taastumise kiirendamiseks. Taastumist mõjutavatest faktoritest käsitleme muuhulgas süsivesikute ja valkude tarbimist, sooja külma kasutamist, massaaži, rullimist, platseebo efekti jm.
Treeni teadlikult sarja loeng toimub aadressil Räägu 49, Tallinn. Loengu pikkus on ca 1,5 tundi, osavõtutasu 5 € (maksmine kohapeal, sularahas). Registreerimine: katrin.soidra-zujev@tlu.ee või telefonil 639 1751


Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on March 17, 2016, 10:25:56
13.05 toimub Tartus koolitus “Keha koostis ja selle mõõtmine spordis ja kaalu korrigeerimisel”

Läbiviijad:
Jaak Jürimäe, treeninguteaduse professor, PhD;
Priit Purge, treeninguteaduste teadur, PhD (liikumis- ja sporditeadused)
Koolituse sisu:
Ülevaade antropomeetriliste mõõtmiste teostamise metoodikast.
Somatotüüp. Keha koostis ja selle määramine.
Erinevad keha antropomeetrilised mõõdud.
Kehalise aktiivsuse ja spordi kinantropomeetrilised aspektid.
Praktiline keha koostise mõõtmine erinevate metoodikatega.

Koolituse läbinu: 1. Saab paremini aru inimese antropomeetriliste mõõtmiste süsteemist ning kehaliste harjutuste mõjust antropomeetrilistele ja keha koostise näitajatele. 2. Suudab analüüsida seoseid luu tiheduse näitajate ja kehalise aktiivsuse vahel. 3. Saab paremini aru sportlike tulemuste seostest antropomeetriliste näitajate ja keha koostise vahel.

Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4588244 (https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4588244)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on April 15, 2016, 11:23:59
13. mail toimub Tartus koolitus "Keha koostis ja selle mõõtmine spordis ja kaalu korrigeerimisel"
Läbiviijad: Jaak Jürimäe, Priit Purge

Eesmärgiks on tutvustada inimese kehaehitust ja -iseärasusi ning käsitleda erinevaid antropomeetrilisi ja kehakoostise mõõtmisvõimalusi.
Sisu:
Ülevaade antropomeetriliste mõõtmiste teostamise metoodikast.
Somatotüüp. Keha koostis ja selle määramine.
Erinevad keha antropomeetrilised mõõdud.
Kehalise aktiivsuse ja spordi kinantropomeetrilised aspektid.
Praktiline keha koostise mõõtmine erinevate meetoditega.

Täpsem info: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
Esta.pilt@ut.ee
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on June 17, 2016, 09:23:31
Tartu Ülikooli Suveülikooli raames on tulemas mitmed erinevad spordikoolitused.
Koolituse lõpetanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos läbitud teemade ja tundide arvuga.

Kiirem taastumine enesemassaaži kaudu: rullimine, venitamine (Mati Arend)
1. Enesemassaaživõtete teaduspõhised toimemehhanismid.
2. Praktiline osa: erinevate enesemassaaži võtete ja foam-roll'imise tehnikate läbiproovimine, et aidata kaasa liigesliikuvuse paranemisele ning efektiivsematele venitustele.

Toitumis- ja toidulisandite soovitused sportijale (Vahur Ööpik, Luule Medijainen)

Eesmärk on selgitada kuulajatele arukate toitumisvalikute rolli treeningu kontekstis; selgitada kuidas erinevad toidulisandid inimese organismis toimivad, kas, kuidas ja millistel eesmärkidel nende kasutamine otstarbekas on, kas ja millised riskid võivad toidulisandite kasutamisega kaasneda ning kuidas neid riske vältida.

Vaata täpsemalt: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 16, 2016, 10:14:03
Tartu Ülikooli elukestav õppe keskus teavitab heast võimalusest osaleda talveülikooli spordikursustel Tartus.

Harrastusspordi võlud ja valud, 6. veebruar
Läbiviijad: Eve Unt, Raivo Puhke, Madis Rahu, Tauno Koovit ja Mihkel Luik
Kehaliste võimete arendamine.
Ületreening. Südame-veresoonkonna ülekoormus spordis.
Sagedamini esinevad vigastused harrastusspordis.
Vigastuste ennetamine, ennetusprogrammid.
Spordivigastuste taastusravi.

Läbi vastupidavuse tähtede poole, 10. veebruar
Läbiviijad: Jarek Mäestu ja Martin Mooses
Treeningu intensiivsus ja intensiivsete treeningute kasutamine vastavalt pikemaajalisele eesmärgile .
Treeningute planeerimine tervise- ja harrastusspordis.
Võistlemine tervise- ja harrastusspordis.
Testimine ja tervisekontroll harrastusspordis. Millised meetodid on igapäevaselt kasutatavad?

Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool (http://www.ut.ee/talveulikool)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on March 27, 2017, 14:28:02
Tartu Ülikooli täiendusõppekursus treeneritele, õpetajatele, sportlastele 19. mai Tartus!
KEHA KOOSTIS JA SELLE MÕÕTMINE SPORDIS JA KAALU KORRIGEERIMISEL

Ülevaade antropomeetriliste mõõtmiste teostamise metoodikast.
Somatotüüp. Keha koostis ja selle määramine.
Erinevad keha antropomeetrilised mõõdud.
Kehalise aktiivsuse ja spordi kinantropomeetrilised aspektid.
Praktiline keha koostise mõõtmine erinevate meetoditega (sh DEXA)
Läbiviijad: Jaak Jürimäe, Priit Purge
Kursuse läbinu:
1. Saab paremini aru inimese antropomeetriliste mõõtmiste süsteemist ning kehaliste harjutuste mõjust antropomeetrilistele ja keha koostise näitajatele.
2. Suudab analüüsida seoseid luu tiheduse näitajate ja kehalise aktiivsuse vahel.
3. Saab paremini aru sportlike tulemuste seostest antropomeetriliste näitajate ja keha koostise vahel.
http://www.sport.ee/event/152/keha_koostis_ja_selle_mootmine_spordis_ja_kaalu_korrigeerimisel (http://www.sport.ee/event/152/keha_koostis_ja_selle_mootmine_spordis_ja_kaalu_korrigeerimisel)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: dront on March 27, 2017, 18:17:25
Kui palju kursus maksab ja kui pikalt kestab?
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on March 27, 2017, 22:26:06
Täpsem info jaregistreerimine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4608155 (https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4608155)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: dront on March 29, 2017, 23:20:05
Aitäh!
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on May 23, 2017, 15:35:31
23. augustil toimub Tartus Tartu Ülikooli koolitus "JÕUSAALI TREENINGKAVA KOOSTAMINE".
Läbiviija: Peep Päll, Tartu Ülikooli Kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakond, raskejõustiku assistent
Kursuse läbinud õppija
- omab algteadmisi jõutreeningust, selle läbiviimisest ja organiseerimisest jõusaalis;
- oskab kasutada jõutreeningul erinevaid jõumasinaid, inventari
- omandab teoreetilised põhiteadmised jõusaali erinevate jõuharjutuste tehnikas ning treeningumetoodikas
- teab jõusaali treeningkava koostamise põhimõtteid.
 
24. augustil toimub Tartus Tartu Ülikooli koolitus: "TEADLIK TREENING JA KEHAHOIU ABC"
Läbiviija: Kaja Hermlin
Kehahoiu:
A- tedmised ja oskused rühivaatlemiseks ja korrastamiseks
B- ergonoomiline kehakasutus igapäevaelus ning selja tervis
C- tugi-liikumisaparaadi konstitutsioonilised iseärasused, treeningprotsessi individualiseerimine ning eneseabi
Korrektne rüht tagab meile sirge selja ja terve lülisamba kõrge vanaduseni.
Vaata lähemalt: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 08, 2017, 09:37:54
Tartu Ülikool teavitab algavatest kursustest treeneritele, õpetajatele ja spordiga tegelejatele ning nende vanematele.
 
TALLINNAS
Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine, 26. jaanuar
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector
10 koolitustundi
Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.
 
Jooksukool: valmistumine jooksuvõistlusteks, 16. veebruar
Läbiviija: Harry Lemberg, jooksutreener
5 koolitustundi
Kursusel osalenu
- teab jooksutreeningu põhialuseid;
- oskab planeerida treeningkoormusi;
- oskab kasutada erinevaid treeningvahendeid;
- oskab planeerida endale sobilikku võistluskalendrit;
- teab, kuidas toimida vahetult enne jooksuvõistlust ja kuidas taastuda.
 
TARTUS
Lihastasakaalu ja kehahoiu praktiline koolitus, 10. veebruar
Läbiviija: Kaja Hermlin, võimlemise õppejõud, treener
6 koolitustundi
Eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi skeletilihaste harmooniliseks arendamiseks ja oskusi lihas düsbalansi ning liigse lihaspinge kõrvaldamiseks.
 
Söömisega seotud probleemid spordis, 12. veebruar
Läbiviijad: Jorgen Matsi, Eve Unt ja Luule Medijainen
7 koolitustundi
Koolituse eemärgiks on anda ülevaade söömise põhitõdedest spordis, söömisega seotud terviseprobleemidest ning söömiskäitumist mõjutavatest teguritest.
Teemad: Sport ja organismi energiavajadus. Toitainete optimaalne vahekord ning vajadused spordiga tegeleval isikul.     
Söömisega seotud terviseprobleemid sportlastel. Häirunud söömiskäitumine spordis.   
Terved ja ebaterved söömisharjumused psühholoogi vaatepuntkist.
Toitumiskäitumise psühholoogia.
 
Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool (http://www.ut.ee/talveulikool)
 
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 12, 2017, 13:23:15
12. veebruar Tartus vajalik kursus
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 18, 2017, 12:23:31
Spordipsühholoogia kursuste sari Tallinnas!
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on December 20, 2017, 10:19:03
JOOKSUKOOL 16. veebruar TALLINNAS
Läbiviija: Harry Lemberg
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Liinu on January 02, 2018, 00:56:45
Spordipsühholoogia kursuste sari Tallinnas!

nagu aru saan, saab siin igat nn kursust eraldi võtta??
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on January 02, 2018, 07:38:13
Jah.
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on February 22, 2018, 09:00:45
23. märtsil TALLINNAS toimuva koolituse "Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: Praktiline fookuse treenimine" eesmärk on õpetada praktilisi võtteid õpilaste ettevalmistamiseks võistlustel optimaalseks keskendumiseks ja segajatega toimetulekuks. Videoloengutega antakse ülevaate tähelepanu tööpõhimõtetest ja tähelepanu treenimise võimalustest. Töötoas harjutatakse õpilaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
teemad:
Videoloengud:
Keskendumise seosed erutuse, ärevuse ja motivatsiooniga
Psühholoogilised protsessid parima võimetekohase soorituse tegemisel
Psühholoogilised protsessid soorituse ebaõnnestumisel
Võistlusjärgsete mõtete pikaajaline mõju ja selle kujundamine
Töötuba:
Tähelepanu piirangud
Keskendumise ja mõtlemise paradoksid
Sooritusele keskendumise strateegiad
Ennastjuhendava sisekõne kujundamine
Soorituseelsete rutiinide väljatöötamine
Sooritusjärgse analüüsi juhtimine
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lektor
Hind: 98 eurot
Maht: 10 tundi
Kell 10.00 kuni 17.15 pluss iseseisvad videoloengud
Osalejatele koolituse läbimise tõend.
Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, sportlased

Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795 (https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on February 27, 2018, 14:26:41
Sportlased, kes suudavad vaatamata survele ja kõrvalejuhtimisele püsida ülesande juures ja keskenduda, suudavad oma potentsiaali teostada.
Tule osale spordipsühholoogia koolitusel "Keskendumine võistlusolukorras" 23. märtsil Tallinnas!

Töötoas harjutatakse sportlaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
https://www.facebook.com/events/1554030001359749/ (https://www.facebook.com/events/1554030001359749/)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on May 09, 2018, 10:33:56
21. mail toimub Tallinnas koolitus treeneritele
TREENERI LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE
Läbiviija: AAVE HANNUS, spordipsühholoogia lektor
Enne kursust on vaatamiseks videoloengud
Stressi ja läbipõlemise põhjused, äratundmine ja eristamine
Läbipõlemise riskitegurid ja ohumärgid
Läbipõlemise ennetamine: stressi juhtimine ja toimetulek
Töötuba:
Stressi ja läbipõlemise märkide äratundmine
Läbipõlemise riskitegurite äratundmine
Stressi ja emotsioonide juhtimise strateegiad
Psühholoogilise paindlikkuse ja vastupidavuse arendamine
Enesehoolitsuse plaani koostamine treeneritöös
Täpsem info ja registreerimine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4639858 (https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4639858)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on May 29, 2018, 10:33:04

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks!
KURSUSED TREENERITELE; ÕPETAJATELE, SPORTLASTELE, KÕIGILE HUVILISTELE!

TARTUS

Treeneri läbipõlemise ennetamine, Aave Hannus, 15.08
Kursuse läbinu:

- mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid ja erinevusi;

- teab läbipõlemise peamisi tunnuseid ja nende avaldumise erisusi;

- oskab ära tunda läbipõlemise varajasi sümptomeid;

- mõistab läbipõlemise mõju ja ennetamise võimalusi.

Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad selles hormoonid?, Vahur Ööpik, Luule Medijainen, 24.08
Kursuse läbinud õppija
- tunneb hormoonide mõistet ja esindajaid;
- teab hormoonide rolli organismi energiavahetuse (ka kehakaalu) regulatsioonis;
- on arutlenud kehalise aktiivsuse ja hormoonide rolli üle I ja II tüüpi diabeedi profülaktikas ja patsientide elukvaliteedi parandamisel;
- mõistab hormoonide rolli treenitusseisundi tekkes.

Lapse rühi arengut suunavad ja toetavad kehalised harjutused, Kaja Hermlin, Kadri Vernik, 25.08
Rühi kronoloogiline areng.
Lapse rühi arengut suunavad kehalised harjutused, praktiline tegevus.
Rühivaatlus; praktiline tegevus.
Lapse rühi arengut toetavad harjutused, praktiline tegevus.

TALLINNAS

Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08
Kursuse lõpetanud õppija

- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;

- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;

- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.

 
TÄPSEM INFO ja REGISTREERUMINE
www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)


Kohtumiseni Tartu Ülikooli suveülikoolis!
 
Esta Pilt
Täiendusõppe programmijuht
737 5560
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on July 20, 2018, 11:38:45
Tervisespordi eesmärk on tõsta füüsilist võimekust. Nii suudab meie keha vastu panna igasugustele haigustele, tuju on parem ning energiat palju rohkem. Tervisesport on küllaltki ohutu, kuid siiski tuleb kontrollida ennast, et ei tekiks liigset koormust ning treeningvõtted oleksid õiged.
29. augustil toimub Tallinnas Tartu Ülikooli koolitus:
TERVE JA RAHULOLEV TERVISESPORTLANE
Läbiviija: Jarek Mäestu (doktorikraadi Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste erialal, spordibioloogia dotsent)
Kursuse läbinu
- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;
- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;
- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4643981 (https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4643981)
Title: Re: Tartu Ülikooli kursused spordiga tegelejatele, treeneritele, tervisehuvilistele
Post by: Draakon40/Esta Pilt on August 14, 2018, 09:25:27
Kursus, mis on mõeldud harrastussportlasetele ja treeneritele, kes neid sportlasi juhendavad, suunavad ja nõu annavad.


Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08

Kursuse eesmärgiks on tutvustada baasteadmisi, mida silmas pidada treeningute planeerimisel tervisespordi vallas eesmärgiga parendada töövõimet ning tugevdada tervist.

 
Sisu:
Peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel, olulise eristamine ebaolulisest.

Treeningu koormuse seos töövõime ning tervisega.

Erinevad meetodid, mil viisil oma edusamme monitoorida.


Info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool (http://www.ut.ee/suveulikool)