wxxx24
BONSUNA FOORUM
 Language:
Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

TRANSLATE POSTS TO ENGLISH (google translate)
NB! FOORUMIS PILTIDE NÄGEMISEKS PEATE OLEMA SISSELOGITUD!
NB! YOU MUST "LOG IN" TO SEE ALL PICTURES!

-40 -50% Coco

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - Draakon40/Esta Pilt

Pages: [1] 2 3 ... 21
2
TARTU ÜLIKOOLI SPORDIKURSUSED TARTUS

Tark fitnesstreening, 15. veebruar
Läbiviija: Siim Savisaar, füsioterapeut ja personaaltreener, võistlussportlane.
Kursuse eesmärk on anda osalejatele paremaid teadmisi harjutuste sooritusi mõjutavate nüansside kohta, näpunäiteid treeningute efektiivsemaks planeerimiseks ja tervise säästmiseks.

Harjutusi erinevate spordialade üldarendava treeningu tõhustamiseks, 16. veebruar
Läbiviijad: Kaja Hermlin, võimlemise õppejõud, treener; Kadri Vernik, treener, füsioterapeut
Eesmärgiks on anda harjutusi tugiliikumisaparaadi ülekoormusvigastuste ja sporditraumade ennetamiseks.

Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine, 19. veebruar
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector
Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.

TALLINNAS

Treeneri töö lapsevanematega: Lapsevanemate kaasamine, 5. märts

Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector
Eesmärgiks on pakkuda praktilisi soovitusi ja näpunäiteid lapsevanematega koostöö tegemiseks. Videoloengutes antakse ülevaade treeneri-õpilase-lapsevanema koostöö juhtimisest ja lapsevanemate kaasamisest. Samuti selgitatakse enesekehtestamise põhimõtteid. Töötuba pakub niihästi nõuandeid ja praktilisi võtteid lapsevanemate kaasamiseks (nendega "toimetulemise" püüdluste asemel) kui ka juhtnööre vajadusel enesekehtestamiseks. Töötoas koostab iga osaleja plaani lapsevanematega koostöö tõhustamiseks oma spordiorganisatsioonis.

Info ja registreerumine: ut.ee/talveulikool

3
Kursus, mis on mõeldud harrastussportlasetele ja treeneritele, kes neid sportlasi juhendavad, suunavad ja nõu annavad.


Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08

Kursuse eesmärgiks on tutvustada baasteadmisi, mida silmas pidada treeningute planeerimisel tervisespordi vallas eesmärgiga parendada töövõimet ning tugevdada tervist.

 
Sisu:
Peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel, olulise eristamine ebaolulisest.

Treeningu koormuse seos töövõime ning tervisega.

Erinevad meetodid, mil viisil oma edusamme monitoorida.


Info ja registreerumine: www.ut.ee/suveulikool

4
Tervisespordi eesmärk on tõsta füüsilist võimekust. Nii suudab meie keha vastu panna igasugustele haigustele, tuju on parem ning energiat palju rohkem. Tervisesport on küllaltki ohutu, kuid siiski tuleb kontrollida ennast, et ei tekiks liigset koormust ning treeningvõtted oleksid õiged.
29. augustil toimub Tallinnas Tartu Ülikooli koolitus:
TERVE JA RAHULOLEV TERVISESPORTLANE
Läbiviija: Jarek Mäestu (doktorikraadi Tartu Ülikoolis liikumis- ja sporditeaduste erialal, spordibioloogia dotsent)
Kursuse läbinu
- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;
- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;
- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.
Info ja registreerumine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4643981

5

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks!
KURSUSED TREENERITELE; ÕPETAJATELE, SPORTLASTELE, KÕIGILE HUVILISTELE!

TARTUS

Treeneri läbipõlemise ennetamine, Aave Hannus, 15.08
Kursuse läbinu:

- mõistab stressi ja läbipõlemise tekkepõhjuseid ja erinevusi;

- teab läbipõlemise peamisi tunnuseid ja nende avaldumise erisusi;

- oskab ära tunda läbipõlemise varajasi sümptomeid;

- mõistab läbipõlemise mõju ja ennetamise võimalusi.

Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime - mis rolli mängivad selles hormoonid?, Vahur Ööpik, Luule Medijainen, 24.08
Kursuse läbinud õppija
- tunneb hormoonide mõistet ja esindajaid;
- teab hormoonide rolli organismi energiavahetuse (ka kehakaalu) regulatsioonis;
- on arutlenud kehalise aktiivsuse ja hormoonide rolli üle I ja II tüüpi diabeedi profülaktikas ja patsientide elukvaliteedi parandamisel;
- mõistab hormoonide rolli treenitusseisundi tekkes.

Lapse rühi arengut suunavad ja toetavad kehalised harjutused, Kaja Hermlin, Kadri Vernik, 25.08
Rühi kronoloogiline areng.
Lapse rühi arengut suunavad kehalised harjutused, praktiline tegevus.
Rühivaatlus; praktiline tegevus.
Lapse rühi arengut toetavad harjutused, praktiline tegevus.

TALLINNAS

Terve ja rahulolev tervisesportlane, Jarek Mäestu, 29.08
Kursuse lõpetanud õppija

- teab, millised on peamised alustalad mida silmas pidada sportimisel ning oskab eristada olulist ebaolulisest;

- oskab hinnata treeningu koormuse seost töövõime ning tervisega;

- teab erinevaid meetodeid, mil viisil oma edusamme monitoorida.

 
TÄPSEM INFO ja REGISTREERUMINE
www.ut.ee/suveulikool


Kohtumiseni Tartu Ülikooli suveülikoolis!
 
Esta Pilt
Täiendusõppe programmijuht
737 5560

6
21. mail toimub Tallinnas koolitus treeneritele
TREENERI LÄBIPÕLEMISE ENNETAMINE
Läbiviija: AAVE HANNUS, spordipsühholoogia lektor
Enne kursust on vaatamiseks videoloengud
Stressi ja läbipõlemise põhjused, äratundmine ja eristamine
Läbipõlemise riskitegurid ja ohumärgid
Läbipõlemise ennetamine: stressi juhtimine ja toimetulek
Töötuba:
Stressi ja läbipõlemise märkide äratundmine
Läbipõlemise riskitegurite äratundmine
Stressi ja emotsioonide juhtimise strateegiad
Psühholoogilise paindlikkuse ja vastupidavuse arendamine
Enesehoolitsuse plaani koostamine treeneritöös
Täpsem info ja registreerimine:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4639858

7
Sportlased, kes suudavad vaatamata survele ja kõrvalejuhtimisele püsida ülesande juures ja keskenduda, suudavad oma potentsiaali teostada.
Tule osale spordipsühholoogia koolitusel "Keskendumine võistlusolukorras" 23. märtsil Tallinnas!

Töötoas harjutatakse sportlaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
https://www.facebook.com/events/1554030001359749/

8
23. märtsil TALLINNAS toimuva koolituse "Keskendumise juhtimine võistlusolukorras: Praktiline fookuse treenimine" eesmärk on õpetada praktilisi võtteid õpilaste ettevalmistamiseks võistlustel optimaalseks keskendumiseks ja segajatega toimetulekuks. Videoloengutega antakse ülevaate tähelepanu tööpõhimõtetest ja tähelepanu treenimise võimalustest. Töötoas harjutatakse õpilaste ettevalmistamist võistlussituatsioonis keskendumiseks ja segavate mõtete ning kujutluspiltide fookusest eemal hoidmiseks.
teemad:
Videoloengud:
Keskendumise seosed erutuse, ärevuse ja motivatsiooniga
Psühholoogilised protsessid parima võimetekohase soorituse tegemisel
Psühholoogilised protsessid soorituse ebaõnnestumisel
Võistlusjärgsete mõtete pikaajaline mõju ja selle kujundamine
Töötuba:
Tähelepanu piirangud
Keskendumise ja mõtlemise paradoksid
Sooritusele keskendumise strateegiad
Ennastjuhendava sisekõne kujundamine
Soorituseelsete rutiinide väljatöötamine
Sooritusjärgse analüüsi juhtimine
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lektor
Hind: 98 eurot
Maht: 10 tundi
Kell 10.00 kuni 17.15 pluss iseseisvad videoloengud
Osalejatele koolituse läbimise tõend.
Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, sportlased

Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4635795

10
JOOKSUKOOL 16. veebruar TALLINNAS
Läbiviija: Harry Lemberg

13
Tartu Ülikool teavitab algavatest kursustest treeneritele, õpetajatele ja spordiga tegelejatele ning nende vanematele.
 
TALLINNAS
Praktiline motiveerimine: Laste ja noorsportlaste motivatsiooni kujundamine, 26. jaanuar
Läbiviija: Aave Hannus, spordipsühholoogia lector
10 koolitustundi
Koolituse eesmärk on anda baasteadmised motivatsiooni kujundamise võimalustest ja kogemus motivatsiooniteooriate rakendamisest igapäevases treeneritöös laste ja noortega. Töötuba pakub nõuandeid ja soovitusi, kuidas kujundada õpilaste sisemist motivatsiooni olukorras, kus väline motivatsiooni ja saavutuste surve on kõrged. Praktiliste ülesannete ja harjutuste käigus loob iga osaleja plaani, kuidas enda töös õpetada meisterlikkuse arendamisele ja individuaalsele arengule keskendumist.
 
Jooksukool: valmistumine jooksuvõistlusteks, 16. veebruar
Läbiviija: Harry Lemberg, jooksutreener
5 koolitustundi
Kursusel osalenu
- teab jooksutreeningu põhialuseid;
- oskab planeerida treeningkoormusi;
- oskab kasutada erinevaid treeningvahendeid;
- oskab planeerida endale sobilikku võistluskalendrit;
- teab, kuidas toimida vahetult enne jooksuvõistlust ja kuidas taastuda.
 
TARTUS
Lihastasakaalu ja kehahoiu praktiline koolitus, 10. veebruar
Läbiviija: Kaja Hermlin, võimlemise õppejõud, treener
6 koolitustundi
Eesmärgiks on anda praktilisi teadmisi skeletilihaste harmooniliseks arendamiseks ja oskusi lihas düsbalansi ning liigse lihaspinge kõrvaldamiseks.
 
Söömisega seotud probleemid spordis, 12. veebruar
Läbiviijad: Jorgen Matsi, Eve Unt ja Luule Medijainen
7 koolitustundi
Koolituse eemärgiks on anda ülevaade söömise põhitõdedest spordis, söömisega seotud terviseprobleemidest ning söömiskäitumist mõjutavatest teguritest.
Teemad: Sport ja organismi energiavajadus. Toitainete optimaalne vahekord ning vajadused spordiga tegeleval isikul.     
Söömisega seotud terviseprobleemid sportlastel. Häirunud söömiskäitumine spordis.   
Terved ja ebaterved söömisharjumused psühholoogi vaatepuntkist.
Toitumiskäitumise psühholoogia.
 
Täpsem info ja registreerumine: www.ut.ee/talveulikool
 

14
BLOGID / БЛOГИ / Re: Liina blogi: Tagasi rajal
« on: December 04, 2017, 21:37:33 »

See tunnistus tuleb digitaalne e-mailile:)

15
28. oktoobril toimuvad Tallinnas, Salme Kultuurikeskuses 49. Eesti meistrivõistlused kulturismis ja fitnessis.

Võisteldakse fitnessis, bikinifitnessis, bodyfitnessis, wellness fitnessis, rannafitnessis, klassikalises kulturismis ja kulturismis.
Kokku on võistlustules enam kui 110 sportlast. Kõige rohkem osaljaid on bikinifitnessis.
Esindatud on kõik EKFL liikmesklubid. Kõige arvukam osavõtt on Sparta Spordiseltsist ja HC GYM-ist.

Laste fitnessi võistluste algus (ilma piletiteta) on kell 11.00.
Põhivõistluste algus kell 13.30

Tutvu esialgsete võistlejate nimekirjadega EKFL FB lehel:
https://www.facebook.com/Eesti-Kulturismi-ja-Fitnessi-Liit-110983715613857/
Käimas on ka mäng piletite võitmiseks.

Liitu ja jälgi üritust FB-s!
Piletid saadaval Piletilevis ja enne algust kohapeal.

Tule kaasa elama!
Pages: [1] 2 3 ... 21
Kaubamaja
youtube
anything